Jump to content

Recommended Posts

REGULAMIN MODERATORA SIECI FORCEGAME

 

Każdy moderator ma obowiązek przeczytać poniższy regulamin,

przestrzegać go i kierować się nim.

Regulamin ten w żaden sposób nie przeczy Regulaminowi Forum!

 

 

§1 Ogólne:


1. Moderator to użytkownik posiadający uprawnienia do modyfikacji postów.
2. Posada moderatora dobrowolna.

3. Wyboru moderatorów dokonują administratorzy. Metodą wyboru jest ogłoszenie naboru do grupy moderatorskiej i wybór spośród nadesłanych kandydatur lub mianowanie użytkownika ze względu na wzorową postawę, wysoką aktywność lub wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie.

4. Kandydaci na moderatorów nie mogą mieć żadnych ostrzeżeń.

5. Moderatorzy nie mają prawa wnikania w działy serwerowe, owe działy są moderowane tylko i wyłącznie przez grupę Opiekun serwera.

5.1. Moderator ma prawo wglądu do działów serwerowych i moderowania ich tylko i wyłącznie pod względem utrzymania porządku oraz stosując się do regulaminu forum nałożenie użytkownikowi kary w postaci punktów ostrzeżeń.

 

 

§2 Obowiązki:


1. Podstawowym obowiązkiem moderatora jest utrzymywanie porządku, dyscypliny, estetyki w przypisanym mu dziale tematycznym, a także egzekwowanie regulaminu od użytkowników.

2. Częste odwiedzanie forum.

3. Weryfikacja nowych postów powstałych w przypisanym dziale.

4. Weryfikacja informacji zawartych w postach pod względem merytorycznym w miarę możliwości i wiedzy moderatora. Usuwanie lub modyfikacja informacji błędnych, zawierających nieprawdziwe informacje, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

5. Prezentowanie postawy godnej naśladowania.

6. Wyjaśnienie wszelkich błędnych decyzji i czynności z przeproszeniem poszkodowanych użytkowników włącznie.

7. Pisanie postów będących przykładem poprawności merytorycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej, stylistycznej i estetycznej.

8. Wykazywanie się umiejętnością "pokojowego" rozwiązywania konfliktów oraz łagodzenia sporów między forumowiczami.

9. W przypadku usuwania lub edycji postu, podpisanie się pod dokonanymi czynnościami oraz wpisanie powodu usunięcia lub edycji postu. Brak wyjaśnienia jest równoznaczny z brakiem argumentacji, a co za tym idzie ze złamaniem regulaminu.

 

 

Pozdrawiamy,

Administracja ForceGame! :)

Link to post
Share on other sites
  • Vice Administrator

Aktualizacja 28.05.2020r.

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

Guidelines